“Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu” Yayınlandı

Akciğer Kanserinde Multidisipliner Uzlaşı Raporu

“Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu” Akciğer Kanseri Tedavisi için Başarılı Bir Yol Haritası Sunuyor

AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) tarafından hazırlanan “Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu” bugün online toplantı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Uzlaşı raporu, tüm dünyada en sık görülen ve en çok ölüme sebep olan akciğer kanseri için tıbbi onkoloji, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji bölümlerinin “ortak akılla” çalışmasına yönelik bir yol haritası sunuyor ve sunulan bu yol haritasıyla birlikte akciğer kanseri hastalarının en hızlı şekilde tanı ve tedavi çözümlerinden faydalanılması amaçlanıyor.

Türkiye Akciğer Tanısında İlk 10 Ülke Arasında Yer Alıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün  yayınladığı verilere göre 2018 yılından itibaren yıl içinde 2 milyondan fazla kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor. Kanser nedeniyle yaşanan ölümler arasında erkeklerde %22 ile ilk sırada yer alan akciğer kanseri, kadınlarda %13,8 ile meme kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise akciğer kanserinin görülme sıklığında dünyada yüz binde 36,9 ile dokuzuncu sırada; erkeklerde ise bu oran yüz binde 70,6 ile Macaristan ve Sırbistan’dan sonra dünyada üçüncü sıradadır1.

Multidisipliner tedavi yaklaşımı hayat kurtarıyor

“Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu” basın toplantısında Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, uzlaşı raporuna yönelik şu açıklamalarda bulundu: “Akciğer kanseri, hastaların ilk tanı anından son tedaviye kadar birçok branş tarafından değerlendirildiği ve ülkemizde en çok görülen kanser türü. Bu hastalığın başından sonuna doğru yönetilmesi, hastaların evreleme ve tedavisine multidisipliner takımın karar vermesi hastaların doğru tedavi ile buluşmasındaki en önemli faktör. Hastanın bu yolculuğunun her aşamasının benzer titizlikle ve hangi yöntemlerle ele alınması gerektiğini vurgulamak ve bu hastalıkla uğraşan tüm branşlardaki sağlık çalışanları ve toplum nezdinde farkındalığı artırmak amacıyla bu önemli raporu hazırladık”.

Multidisipliner yol haritasıyla tanı ve tedavide vakit kaybı önlenecek

Uzlaşı Raporunun akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde başarıya ulaşması için bir yol haritası niteliği taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Erdem Göker, “Hastaların ayrı ayrı hekimleri dolaşmalarından ziyade, tüm branşlardaki hekimlerin bir arada tartışıp uzlaşarak her bir hasta için en doğru olanı bulmalarını amaçlıyoruz. Akciğer kanseri ile uğraşan her hekimin, hastanın tanı ve tedavi izlemi standart yaklaşımlarla tam uyumlu olsa bile, değişik branşların ortak kararı ile bu standardı yerine getirmelerinin hem hastaya hem de ilgili tüm hekimlere katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. Raporumuzda önerdiğimiz yöntem ve yaklaşımlarla akciğer kanserinin teşhis ve tedavisi için disiplinlerin ortak bir akılla çalışmaları sayesinde tanı ve tedavide vakit kaybedilmeyecek. Ayrıca daha hızlı teşhis ve doğru tedavi uygulanabilecek” dedi.

Disiplinlerarası yaklaşım maliyet avantajı da sağlayacak

Akciğer kanserinin ekonomik giderlerine de dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Göker, “2018’de açıklanan ‘Türkiye’de Akciğer Kanseri Raporu’na göre akciğer kanserinin ülkemize olan toplam ekonomik yükü 8,8 milyar TL civarında. Dolaylı maliyetlerin de dahil edilmesiyle birlikte akciğer kanserinin hasta başı ortalama maliyetinin 175.838 TL olduğunu görüyoruz2. Akciğer kanserinde dolaylı maliyetlerin toplam ekonomik yük içinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla raporumuzda yer verdiğimiz disiplinlerarası yaklaşım, akciğer kanseri tedavisinin başarı oranını artırmayı hedeflemekle birlikte, maliyet açısından da faydalı olacaktır” dedi. 

COVID-19 Sürecinde Akciğer Kanseri Tedavileri Devam Etti  

COVID-19 salgınının tüm hastaları etkilemesinin yanı sıra akciğer kanseri tanısı konan hastaları da etkilediği görülüyor. Uzmanlar COVID-19 salgın sürecinde kanser tanı oranlarında düşüş yaşandığını belirtiyor. AB ülkesi beş ülke ve ABD’deki hekimlerin yüzde 40’ından fazlası akciğer kanseri tanısında gecikmelerin yaşanmasını öngörüyor. İlgili hekimlerin yüzde 70’inden fazlası ise biyopsi ve planlı tedavilerde gecikmelerin yaşanmasını bekliyor3. COVID-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler mümkün olsa da, salgın döneminde gerçekleşen hızlı dijitalleşme sayesinde farklı disiplinlerin bir araya getirilmesine yönelik birçok avantaj sağladığının altını çizen Prof. Dr. Erdem Göker, “Dijital platformlarda gerçekleştirilen konseyler sayesinde tüm hastalarımızın tanı ve tedavi kararları tüm uzmanlık alanlarının ortak kararlarıyla alınabildi. Gerek kemoterapi gerekse hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi başarıyla uygulandı.” diye konuştu.

Hasta, Hasta Yakınları ve Sağlık Çalışanlarına Koşulsuz Destek

Uzlaşı raporunda sunulan yöntem ve yaklaşımların sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınları için de oldukça önemli olduğunu vurgulayan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, “Multidisipliner yaklaşımın uygulanmasıyla birlikte daha iyi ve doğru tanı-tedavi-izlem şansının arttığına inanıyor, bu bilincin hasta ve hasta yakınlarında da yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Hastalar ve yakınlarının, akciğer kanserinin tanısı ve tedavisine yönelik bilgilerinin artması ile kritik öneme sahip süreçlerde vakit kaybedilmesinin önüne geçilebilir. AstraZeneca Türkiye olarak akciğer kanseri alanına odaklı sağlık çalışanlarımızın, akciğer kanseri hastalarının ve yakınlarının önemli ihtiyaçlarına yanıt veren bu çalışmaya koşulsuz destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”ifadelerinde bulundu.

Akciğer Kanserinin Önlenebildiği Unutulmamalı

Akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan TAKD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, “Akciğer kanseri erken evrelerde teşhis edildiğinde ve uygun tedavi uygulandığında tedavide başarı şansı yüksektir. COVID-19 salgını nedeniyle gerek tanı aşamasında gerekse tedavi ve izlem aşamasındaki hastaların mutlaka hekimleriyle iletişim kurmaları gerektiğini önemle duyurmak istiyoruz. Akciğer kanseri beklemez. AstraZeneca’nın koşulsuz desteği ile hazırlanan bu raporda akciğer kanserinde multidisipliner yaklaşımın önemini bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Bu bağlamda, AstraZeneca Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynaklar

  1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.fr/today, Erişim Tarihi: 17.10.2020.
  2. Türkiye’de Akciğer Kanseri Raporu, 2018.
  3. IPSOS COVID-19 HCP Impact study: Assessing the impact of COVID-19 on daily practice and treatment of cancer patients. April 21, 2020

Önceki

Mevsim Geçişlerinde Bağışıklık Sistemi

Sonraki

Mutsuzluk ve Umutsuzluğun Kaçınılmaz Sonu: Depresyon

Öne Çıkanlar