Kategori: Hukuk

Hukuk
Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler

Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler

Av. Gözde Yıldız Gazeteci/Stj. Av. Gökhan Çantaoğlu Şiddet, gün geçtikçe artan, yaş, cinsiyet, din, dil ve etnik grup ayırt etmeksizin yaşamın her alanında kendini gösteren, günümüzün kontrol edilemeyen sorunlarından biridir. Şiddet eylemleri, toplumun her noktasında…

Hukuk
Hasta Hakları ve Hekim Sorumlulukları Üzerine

Hasta Hakları ve Hekim Sorumlulukları Üzerine

Ulusal Kanal ve Haber Ajanslarında sıklıkla karşılaştığımız “Hekime şiddet” başlıklı haberler bugün Hasta hakları ve Hekim Sorumlulukları hususunda toplumu bilinçlendirmenin yanında Hekim haklarının da toplum tarafından öğrenilmesi ve uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. “Hak” kavramı günümüzde…

Hukuk
Tıbbi Malpraktis & Bilirkişilik

Tıbbi Malpraktis & Bilirkişilik

Tıbbi uygulamalar esnasında sağlık çalışanlarının hastaya verdikleri zararın genel başlığı iyatrojenez olarak değerlendirilmektedir. İyatrojenez kavramı komplikasyon ve tıbbi uygulama hatası olarak iki alt tasnifte incelenebilir. Türk Hukukunda tıbbi müdahalelerde ortaya çıkan komplikasyon kavramı izin verilen…

Hukuk
Hukuk Profesyonellerinin Hekimin Sorumluluğuna Yaklaşımı

Hukuk Profesyonellerinin Hekimin Sorumluluğuna Yaklaşımı

Bir Ankara Seyahati Yargıtay’ın 150. kuruluş yıl dönümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 93. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Yargıtay Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde 6 Kasım 2018’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi…

Hukuk
Sağlık Hukukunda Malpraktis & Komplikasyon

Sağlık Hukukunda Malpraktis & Komplikasyon

Sağlık hukuku; hekim ile hasta arasındaki tıbbi uygulamadan kaynaklı olan tüm sorunları incelemesi, hem hastaların hem sağlık çalışanlarının haklarının sınırlarını belirlemesi, borçlar hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku olmak üzere hukukun birçok alanıyla doğrudan ilişkili…