GSK, Meningokok Aşı Adayının Faz 3 Çalışması Sonuçlarını Duyurdu

GSK, Meningokok Aşı Adayının Faz 3 Çalışması Sonuçlarını Duyurdu

GSK, 10-25 yaş aralığındaki sağlıklı bireylerde iki doz halinde uygulanan meningokok aşı adayına dair gerçekleştirilen Faz 3 çalışmasının pozitif sonuçlarını duyurdu.

GSK, 10-25 yaş arası sağlıklı bireylere altı ay arayla toplam iki doz olarak uygulanan beşli meningokok kombinasyon (MenABCWY) aşı adayının güvenlilik, tolerabilite ve aşı bağışıklık yanıtını değerlendiren Faz 3 çalışmasının önemli pozitif bulgularını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

GSK’nın beşli meningokok aşı adayı, ruhsatlı meningokok aşılarının antijenik bileşenlerini kombinasyon halinde sunuyor. Aday aşı, Faz 3 çalışmaları sırasında beş menenjit serogrubunun (A, B, C, W ve Y) tümü için ruhsatlı meningokok aşılarına kıyasla bağışıklık yanıtı açısından eşdeğerlilik (non-inferiorite) dahil olmak üzere tüm birincil sonlanım noktalarını karşıladı.

Menenjit ve septiseminin başlıca nedenlerinden biri olan invaziv meningokok hastalığı (İMH), genellikle daha önce sağlıklı olan çocuk ve ergenlerde yaşamı tehdit eden komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilen nadir ancak ciddi bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bu hastalığa yakalanan her on kişiden birinin, bazen tedaviye rağmen 24 saat gibi kısa bir süre içinde hayatını kaybettiği gözlemleniyor. Beş meningokok serogrubu (A, B, C, W ve Y) dünyanın büyük bölümünde İMH vakalarının neredeyse tamamını oluşturuyor. Henüz, bu serogruplara karşı tek bir aşıyla koruma sağlayan ruhsatlı kombine aşı ise bulunmuyor.

GSK Bilimsel Lideri Tony Wood konuyla ilgili şunları söyledi: “İstatistiksel olarak anlamlı olan bu Faz 3 verileri, meningokok hastalığı insidansını azaltmaya yönelik oldukça cesaretlendirici bir adım. Ayrıca, beşli meningokok aşı adayımız, GSK olarak bu alandaki küresel liderliğimizi ve inovasyona olan bağlılığımızı da pekiştirir nitelikte.”

GSK tarafından yürütülen Faz 3 çalışması, meningokok aşılamasının faydaları hakkında klinik kanıtlar üretmeye yönelik kapsamlı bir programın parçası. 2020 yılının Ağustos ayında başlanan çalışmalara ABD, Kanada, Çekya, Estonya, Finlandiya, Türkiye ve Avustralya’da 10-25 yaş arası yaklaşık 3.650 katılımcı dahil edildi. Faz 3 çalışma sonuçları açıklanan beşli aşı adayı ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün menenjitle ilgili küresel yol haritasında ortaya konan 2030’a kadar menenjiti yenme hedefini de destekliyor.

Önceki

Samsun’da Binden Fazla Genç Temel Yaşam Desteği Eğitimi Aldı

Sonraki

Acıbadem Üniversitesi Öncülüğünde, Türkiye’nin ‘Tanısız ve Nadir Hastalıklar’ Projesi

Öne Çıkanlar