Meme Kanserinin Genetik Yatkınlığına Dikkat Çeken Kampanya: Bizim Rengimiz Cesaret – Bilgi Cesaret Verir

Bizim Rengimiz Cesaret kampanyası kalıtımsal BRCA1 ve BRCA2 genlerini tanımanın ve meme kanserini erken teşhisin önemine dikkat çekiyor3,4

Toplumun meme kanseri ile mücadelede kalıtımsal BRCA1 ve BRCA2 genleri hakkında bilgiye ve farkındalığa sahip olması, kanserde erken tanının yolunu açıyor4,5. BRCA1 ve BRCA2 genleri meme kanserine genetik yatkınlığı belirleyen ve en yaygın kalıtımsal meme kanseri nedeni olan genlerdir.6

Pfizer, meme kanseri hastalarının hayatlarına değer katacağı inancıyla Bizim Rengimiz Cesaret – Bilgi Cesaret Verir’’1,2 kampanyasını hayata geçirerek meme kanseri ve kalıtımsal BRCA mutant geni ile ilgili doğru bilgi ve toplum farkındalığını destekliyor.

BRCA mutant geni ile ilgili halka yönelik bilgi ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen Pfizer, Meme Kanserinde Bilgi Nasıl Cesaret Verir, Kendi Kendini Değerlendir, Meme Kanserinde Tipler ve Evreler, BRCA Gen ve Mutasyon Bilgileri, Kimler Test Yaptırabilir, Tıbbi Genetik Danışmanlık, Kanserde Bilgi Neden Önemlidir’’ gibi başlıklardan oluşan, www.bizimrengimizcesaret.com sitesini hayata geçiriyor. 

Bizim Rengimiz Cesaret – Bilgi Cesaret Verir”1,2 kampanyasıyla kalıtımsal meme kanseri ve BRCA mutant geni ile ilgili bilgi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılabiliyor.

BRCA1 ve BRCA2 genleri meme kanserinin genetik yatkınlığını belirleyen ve en yaygın kalıtımsal meme kanseri nedeni olanı genler.6 BRCA1 ve BRCA2 mutasyon testi ise kişinin meme kanserine kalıtımsal olarak yatkınlığını değerlendiriyor.6

BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu bir kişinin annesinden veya babasından aktarılmış olabiliyor. Eğer ebeveynlerden birinde kalıtımsal BRCA mutasyonu varsa, çocuğunda mutasyonlu gen olma olasılığı yüzde 50 oluyor.5

Kalıtımsal BRCA 1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının diğer önemli verileri ise şunlar:

 • BRCA1 mutasyonu, kalıtımsal meme kanserinin yaklaşık yüzde 35’inden sorumludur.7
 • BRCA2 mutasyonu, kalıtımsal meme kanserinin yaklaşık yüzde 25’inden sorumludur.7
 • Kalıtımsal BRCA1 mutasyonuna sahip olan kadınların yüzde 55-72’sinde, BRCA2 mutasyonuna sahip olanların ise yüzde 45-69’unda, 70-80 yaşına kadar meme kanseri gelişeceği beklenmektedir.5
 • BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan kadınlar tedavi ile meme kanserinin üstesinden gelmiş olsalar dahi diğer memede ikinci bir kanser gelişme riski normal popülasyona göre çok daha yüksektir.5
 • BRCA1 mutasyonu olan kanserler genellikle daha agresif ve tedavisi zor olan üçlü negatif meme kanseri tipindedir. Bu tip, HR+ meme kanserinde de görülebilmektedir.8

Kampanya kapsamında ayrıca “Bilgi Cesaret Verir – Bizim Rengimiz Cesaret” 1,2 adlı viral farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir film de  www.bizimrengimizcesaret.com ‘da yayına alınıyor. Filmin izleyiciyle buluşmasıyla birlikte “Pembe Link Challenge’ı” başlatılacak. Farkındalığın bir parçası olmak isteyenler ise, paylaşım postlarıyla sevdiklerini etiketleyerek, ”Pembe Linki” hikayelerinde paylaşabilecekler.

Pfizer Onkoloji Lideri Mehmet Yetiş farkındalık kampanyasıyla ilgili şunları söyledi: “Kanserle savaşan herkesle el ele” olarak tanımladığımız mottomuzun temelinde tam olarak bu anlayış yatıyor. Tüm odağımızı hastaların ihtiyaçlarını önceliklendirmeye ayırıyor, hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgiye ulaşması, onlarda farkındalık yaratmak için koşulsuz destekler sunuyor, yenilikçi tedavilerimizin en hızlı şekilde hastalara ulaşabilmesi adına çalışıyoruz. Hastalar, doğası itibarıyla zor olan kanser yolculuğunda bilgiye, desteğe ve umuda ihtiyaç duyuyor. Pfizer olarak umudu tedavinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu alandaki mevcut bilgi birikiminin ve bu birikime dayanan tedavi yöntemlerinin hastalara umut olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda hastaların umudunu örgütleyen ve besleyen pek çok çalışmanın yanı sıra “Bizim Rengimiz Cesaret” kampanyasına imza atarak kanser yolculuğunda doğru bilgiye ulaşabilmek için cesaretin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyoruz.”


Pfizer Onkoloji Meme Portföyü Ülke Ürün Lideri Burak Özman ve Kıdemli Medikal Müdürü Özge Fulya Öztürk ise projenin çıkış noktası ile ilgili şu yorumları yaptılar: “İleri evre (metastatik) meme kanseri teşhisinde genetik mutasyonların önceden bilinmesi giderek önem taşıyor. Bu noktada hastalar ve aileler genetik yatkınlığı olup olmadığını bilmekten korkabiliyorlar. Biz de bilginin gücünün cesaretten geldiğini vurgulayarak Bilgi Cesaret Verir1,2. Bizim Rengimiz Cesaret diyoruz ve tüm topluma bu cesareti yaymayı hedefliyoruz.”

Kampanya web sitesi: www.bizimrengimizcesaret.com

Kaynaklar:
 

 1. BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing Fact Sheet. NCI. 19.11.2020.
 2. Vrinten et al. What do people fear about cancer? Psycho-Oncology. 2017;26:1070-1079.
 3. https://www.cdc.gov/cancer/breast/young_women/bringyourbrave/hereditary_breast_cancer/index.htm (Son Erişim Tarihi: 18.10.2022)  
 4. https://www.nationalbreastcancer.org/early-detection-of-breast-cancer/ (Son Erişim Tarihi: 18.10.2022)
 5. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet#what-do-brca1-andnbspbrca2-genetic-test-results-mean (Son Erişim Tarihi: 27.07.2022)  
 1. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention/breast-cancer-risk-factors-you-cannot-change.html (Son Erişim Tarihi: 27.07.2022)
 2. Casaubon JT, Kashyap S, Regan JP. BRCA 1 and 2. [Updated 2021 Sep 22] (Son Erişim Tarihi: 24.08.2022)  
 3. Journal of Oncology Volume 2020, Article ID 8545643, 1.

PP-UNP-TUR-0356 (Kasım 2022)

Önceki

PROF. DR. M. NECMETTİN PAMİR, Uluslararası‘ Üstün Hizmet Ödülü’ Aldı!

Sonraki

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği, AstraZeneca Türkiye’nin Koşulsuz Desteği ile “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi”ni Başlattı

Öne Çıkanlar