“Eğitimle Sağlıklı Gelecek” Projesine Katılan Öğrencilerin Yüzde 98’inin Sağlık Konusunda Daha Bilinçli Olduğu Görüldü”

Genç nesillerin sağlık bilincini artırmak amacıyla, Roche Diagnostik Türkiye ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğiyle Kasım 2020’de hayata geçen Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesinde ilk dönem tamamlandı. Proje kapsamında, 2020-2021 döneminde gerçekleştirilen eğitimler ve etkinliklerin değerlendirilmesi adına öğrencilere ve velilere final değerlendirme anketi uygulandı. Yapılan değerlendirmeye göre öğrencilerin yüzde 98’inin sağlık konusunda daha bilinçli olduğu görüldü.

Roche Diagnostik Türkiye ve Türk Eğitim Derneği işbirliği ile hayata geçirilen “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinde; öğrencilerin psikososyal gelişimlerine ve sağlık bilinç düzeylerine katkı sağlayan eğitimler verilerek gençlerin ve velilerin çevrelerini olumlu yönde etkileyecek davranışlar geliştirmesi hedeflendi. Devlet okulunda okuyan ve Türk Eğitim Derneği’nin Tam Destek Bursundan yararlanan lise öğrencileri ve aileleri için tasarlanan projenin 2020-2021 döneminin tamamlanmasının ardından, eğitimlerin etkinliğini ölçmek amacıyla öğrencilere ve velilere final değerlendirme anketi uygulandı. Ankete Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Malatya ve Kayseri devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren; yüzde 54’ü kız, yüzde 46’sı erkek olmak üzere yaklaşık 200 öğrenci ile çoğunluğu 40-45 yaş aralığındaki 81 veli katıldı.

Tüm konularda öğrencilerin bilgi düzeyi arttı

2020-2021 dönemi boyunca proje kapsamında öğrenciler için 18 farklı eğitim ve bir söyleşi etkinliği düzenlendi. Etkinliklere yaklaşık 600 öğrenci katılım gösterdi. Eğitimlerin genel beklenti düzeyini karşılama oranı yüzde 86 olarak tespit edilirken; eğitimler sonrasında öğrencilerin yüzde 98’inin sağlık konusunda daha bilinçli olduğu görüldü.

Kasım 2020 döneminde gerçekleşen ilk anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında proje süresince düzenli spor yapan öğrencilerin oranı yüzde 48’den yüzde 55’e yükselirken; beslenme ve sağlıklı gıdalar konusunda öğrencilerin bilgi düzeyi yüzde 8 oranında artarak yüzde 67’den yüzde 75’e çıktı.

Öğrencilerin katıldıkları eğitimler arasında en yararlı buldukları eğitimler “İlk Yardım Farkındalığı”, “Ağız ve Diş Sağlığı” “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma” olurken; bunları “Sporun Sağlıklı Birey Gelişimindeki Önemi” “Sosyal Zekâ ve Networking”, “İnternet Kullanımında Etik” ve “Kariyer Gelişimi” eğitimleri takip etti.

Eğitimler farkındalığı artırdı

Eğitimlere katılan öğrenciler sosyal anlamda ve düşünsel olarak gelişme sağladıklarını, sağlık konusunda yeni şeyler öğrendiklerini belirtirken, öğrencilerin yüzde 91’i öğrendikleri bilgileri çevrelerine aktardıklarını ifade etti.

Öğrenciler öğrendiklerini günlük hayatlarında da uyguluyor

Öğrencilerin anket kapsamında verdiği yanıtlar, bilgi düzeylerinin gelişiminde proje eğitimlerinin katkısının yüksek olduğunu; ve eğitim konularının öğrencilerin ilgisini çektiğini gösterdi. Anket sonuçları ayrıca, kişisel gelişim eğitimlerinin öğrencilerin projeye olan ilgisini artırdığını ortaya koyarken; öğrencilerin yüzde 93’ünün eğitimlerden öğrendiklerini günlük hayatlarına da uyguladıkları tespit edildi.  

Öğrencilerin sağlık hakkı konusundaki bilgi düzeyi arttı

Proje başlangıcında öğrencilerin yüzde 50’sinin sağlık kuruluşlarında tedavi olurken sahip olduğu hak ve sorumlulukları tam anlamıyla bilmediği görülürken, eğitimlerin ardından bu konulardaki bilinç düzeyinin yüzde 90’a yükseldiği gözlemlendi.

Eğitimlerden veliler de memnun

2020-2021 dönemi boyunca süren proje kapsamında velilere yönelik “Rahim Ağzı Farkındalık Eğitimi” ve “Madde Bağımlılığından Korunma” eğitimleri düzenlendi. Etkinliklere Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Malatya ve Kayseri’den toplamda 187 veli katıldı. Eğitimlerin ardından 30 sorudan oluşan final değerlendirme anketini 40-45 yaş aralığında 70’i kadın, yüzde 30’u erkek olmak üzere 81 veli yanıtladı. Anketi yanıtlayan velilerin çoğunluğu, eğitimlerin genel olarak kendilerine ve çocuklarına katkı sağladığını ve içerikleri faydalı bulduklarını belirtti.

Anketi yanıtlayan velilerin yüzde 85’i, çocuklarını uyuşturucu ve diğer maddelerden koruma konusunda; bilgi sahibi olduğunu ve eğitimde sonra bu oranın artış gösterdiğini belirtti. Veliler, çocuklarının eğitimlerden sonra paketli ve besleyiciliği düşük gıdalar yerine sağlıklı alternatiflere yönelmeye başladığını; spor yapma sıklıklarının arttığını ve kendilerini de sağlıklı bir yaşam için teşvik ettiklerini söyledi.

Anket sonuçları, eğitmenlerin bilgi düzeyinin, velilerin ve öğrencilerin projeye olan ilgisini artırdığını ortaya koydu. Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle öğrencilerin desteklenmesi velilerin takdirini kazandı. Öğrenci eğitimleri veliler tarafından takip edilirken, katılımları da desteklendi.

Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Roche Diagnostik Türkiye olarak, insanların yaşamlarını iyileştirme misyonuyla çalışırken, bir yandan da kurumsal becerilerimizi toplumsal faydaya dönüştürecek farklı çalışmaları ve projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. En çok önemsediğimiz konuların başında ise sağlık alanında toplumsal bilincin artırılması yer alıyor. Bu doğrultuda öncelikli olarak gençlerimizin sağlık alanında nitelikli bilgilerle bilinçlenmelerini sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesini işte tam da bu amaçla hayata geçirdik.

Elbette bunu tek başımıza gerçekleştirmemiz mümkün değil. Çünkü gerçek bir toplumsal fayda yaratmanın yolu sorunların çözümündeki; kilit paydaşların bir araya gelerek birlikte çalışmasından geçiyor. Biz de Türk Eğitim Derneği ve çok değerli akademisyenlerle bir araya gelerek yola çıktık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve Roche çalışanlarının güçlü işbirliğiyle projemizin ilk yılını başarıyla tamamladık. Projenin ilk yılının sonunda yaptığımız anketin sonuçları; öğrencilerin yüzde 98’inin sağlık konusunda daha bilinçli olduğunu ortaya koydu. Bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliği alanında önemli bir örnek teşkil ettiğini düşündüğümüz; Eğitimle Sağlıklı Gelecek projemize kararlılıkla devam edeceğiz. Projenin yeni döneminde ise sağlık konusunda bilinçlendirici eğitimlerin yanı sıra son günlerde ülkemizi ve dünyanın farklı bölgelerini etkileyen; iklim değişikliği ve toplumsal gönüllülük kavramına da odaklanmayı hedefliyoruz.

Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesinin daha fazla şirket, kurum ve kuruluş için; onları da harekete geçirecek ilham verici bir proje olmasını diliyorum.”

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk ve en aktif sivil toplum kuruluşu olarak;  ‘önce eğitim önce gençlik’ ilkesiyle yol alıyoruz. Bugüne kadar burslarımızla yaklaşık 50 bin çocuğumuza ulaştık. Neredeyse iki yıla yaklaşacak COVID-19 salgını sürecinde de burslu öğrencilerimizin hep yanında olduk. Tam da bu süreçte bizim gibi düşünen, çocuğa, gençliğe dair hassasiyetleri olan; kuruluşlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Roche Diagnostik Türkiye ile yaptığımız ortak çalışmada da bir kez daha gördük ki; el ele verdiğimizde daha güçlüyüz. Pandemi sürecinde daha disiplinli, daha dayanıklı olmayı seçmek; Türk Eğitim Derneği’ne bağlı öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışma arkadaşlarımın ve benim tercihim oldu. O nedenle Roche Diagnostik Türkiye’nin günlük yaşama odaklanırken; sağlık başlığı altında temel hakları, psikolojiyi, çevreyi ve doğayı kapsayan projesi bizim için çok kıymetli oldu.

Çocuklarımız ve onların yanında ailelerinin temel insan hakkı olan sağlığa yönelik dikkat edilmesi; gereken noktaları irdelemesi için bu proje çok önemliydi. Öyle ki, temel hijyen ve farkındalık eğitimlerinin yanı sıra bizim, öğrencilerimize iletmek istediğimiz psikolojik sağlamlık; madde kullanım riski ve duygusal zekâ gibi ana farkındalıkların uzmanlarca öğrencilere ve ailelere aktırılmasının kritik öneme sahip olduğu kanısındayım. Özellikle çocuklarımızın zor koşullarla nasıl başa çıkabileceğinin, ruh ve bedenen nasıl dayanıklı olunacağına dair aldıkları eğitimin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ruhsal ve sosyal iyilik halinin en önemli unsurunun spor olduğunu; öğretmenleri ve akademik danışmanlarımız her fırsatta kendilerine iletiyor. Bu çerçevede aldıkları bursta da onların; bir spor dalında azmetmelerini ve bunu yaşamlarına adapte etmelerini önemsiyoruz. Sözün özü bizler, Türkiye aşığı, gençliğin nitelikli gelişimine; odaklı kurumlar olarak her zaman her fırsatta çocuklarımızın yanında olacağız.”

Önceki

Zor Yutkunmayı Hafife Almayın Kanser Olabilirsiniz!

Sonraki

“Obeziteli Bireyler En Çok Kelimelerle Yara Alıyor”

Öne Çıkanlar