Chiesi, 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Chiesi, 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Araştırma odaklı, uluslararası bir biyofarmasötik şirketi olan Chiesi 2021 Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapor yalnızca sonuçlara değil, aynı zamanda şirketin işini daha sürdürülebilir boyutta ve sorumluluk alarak yürütebilmek için yapılan faaliyetlerini de kapsıyor.

30 bağlı şirketi ve 100’ü aşkın ülkede yürüttüğü global faaliyetleriyle Chiesi; yerel toplulukları, sermayedarları, kamu idareleri, çalışanları, ortakları ve tedarikçilerinin de yer aldığı geniş paydaş yelpazesi için değer oluşturmayı hedefliyor. Şirketin 2021’de ürettiği ekonomik değer, geçen yıl yüzde 8,6 artarak 2,42 milyar Euro’ya ulaştı.

İtalya, ABD ve Fransa’da (Société à Mission) bir Fayda Şirketi (Benefit Corporation) ve yenilikçi terapötik çözümler sağlayan B Corp sertifikasına sahip en büyük biyofarmasötik şirketi olan Chiesi hem organizasyon içi hem de dışındaki etkilerinin sistematik olarak ölçülmesi konusunda kararlılığını vurguladı. Bu konu, ortak değer yaklaşımını desteklemek amacıyla ortaya konulan altı alanın ele alındığı 2021 Raporu’nda açıklandı (Yönetişim, Misyon ve Katılım, Hastalar, Çevre, Toplum, Değer Zinciri ve Çalışanlar).

Chiesi Grubu CEO’su Ugo Di Francesco yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Chiesi’de kendimizi, yalnızca kendi yarattığımız etkiyi geliştirmeye ve dünyada pozitif bir iz bırakmaya adamıyoruz. Öğrendiklerimizi paylaşıp başarılarımız kadar başarısızlıklarımız hakkında da şeffaf ve hesap verebilir konumda olmayı, böylece sektörümüzde sürdürülebilir ilerlemenin sağlanmasına yardımcı olmayı umuyoruz.”

Chiesi, hastalar için etkiyi artırmaya odaklanıyor

Chiesi’nin odaklandığı üç alan; Solunum (Air), Nadir (Rare) ve Bakım (Care), 2021 yılında şirket için bir dönüm noktası oldu1. Chiesi’nin cirosunun yaklaşık yüzde 81’i şirket içi araştırmalarla geliştirilmiş ürünlerden oluşuyor. 2021 yılında 479 milyon € gider ile Grup, Ar-Ge’ye yatırım yapan ilk İtalyan Farmasötik şirketi ve Avrupalı farmasötik endüstrileri arasında on ikinci şirket ilan edildi2. Ayrıca, EPO’ya (Avrupa Patent Ofisi) yaptığı 42 patent başvurusu ile Chiesi, patent başvurusunda bulunan ilk İtalyan ilaç şirketidir ve toplamda 5.600’den fazla global patentle bir dönüm noktası yakalamayı başarmıştır.

Chiesi’nin Ar-Ge yetkinlikleri, 2024 yılında İtalya’nın Parma şehrinde açılması beklenen, biyolojik ürünlerin geliştirilmesine, üretilmesine ve dağıtılmasına odaklı, Biotech Mükemmellik Merkezi’nin açılmasıyla gelişim gösterecek. Bir B Corp olarak Chiesi’nin taahhüdü doğrultusunda açılacak bu Merkez, sürdürülebilir bir şekilde tasarlanacak ve LEED kriterlerine uyum gösterecek.

Chiesi Grubu Başkanı Alberto Chiesi konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Bir Fayda Şirketi ve B Corp sertifikalı bir Grup olarak, ortak değer konseptiyle ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarını ele alarak ona fayda sağlayacak ekonomik değer üretmeyi amaçlayan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu rapor, yaptığımız her işte sürdürülebilir sağlık hizmetlerini geliştirmeye olan taahhüdümüzü ortaya koymaktadır.”

Chiesi’de değişimi yerel ölçekte desteklemek önemli

Chiesi’de global faaliyetler neticesinde öne çıkan başarıların yanı sıra, ele alınması gereken yerel başarılar da mevcut. Türkiye’de faaliyete geçtiği 2007 yılından itibaren Solunum (Air) alanına odaklanmış olan Chiesi Türkiye bu alanda büyümeye devam ediyor. Sunduğu tedavi desteği ile hayata tutunan prematüre bebek sayısındaki artış ise Chiesi Türkiye için anlamlı bir diğer başarı. Diğer yandan Chiesi Türkiye’nin lokal üretim yolculuğu da devam ediyor. Şirket önümüzdeki 2 yıl içerisinde kutu bazında yüzde 70’i aşan lokal üretim hacmine ulaşarak yerel ekonomiye desteğini artıracağını belirtti. Ayrıca yakın gelecekte bünyesine katacağı Nadir (Rare) ve Bakım (Care) alanlarındaki ürünleri ile farklı hasta gruplarının yaşamlarına da değer katacağını açıkladı.  

Chiesi Türkiye Genel Müdürü Emre Kara, sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasının ardından şunları söyledi: “Sürdürülebilir sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmak adına, globalde olduğu gibi Türkiye’de de paydaşlarımızla güçlerimizi birleştiriyoruz. Hastalarımızı yeniliklerimizin merkezinde tutmaya, karbon nötrlüğe giden yolda hızla ilerlemeye, çalışanlar ve topluluklar için katılımcılık, şeffaflık ve mükemmellik kültürünü teşvik etmeye devam ediyoruz. Etkimizi artırmak ve bu etkiyle insanlara ilham vermek istiyoruz. Öğrendiklerimizi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de paylaşarak sürdürülebilir ilerleme konusunda güçlü adımlar atıyoruz.”

Chiesi çevresel ayak izinin azaltılmasını teşvik ediyor

Chiesi, çözüm ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarına ek olarak tedarik zinciri ortaklarını da aynısını yapmaya teşvik ediyor.

Chiesi Grubu’nun B Corp sertifikası yenileme yolunda ilk adımlarını attığı 2021 yılında Çevre Dostu Ürünler Meydan Okuması (Eco-Friendly Products Challenge) ortaya çıktı ve inhaler karbon ayak izini yüzde 90’a kadar azaltmayı amaçlayan Karbon Minimal İnhalere geçme çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Chiesi, 2021 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) “Raceto Zero” kampanyasında, B Corp İklim Kolektifi’ne (BCCC) de katıldı.

Rapor ayrıca Chiesi’nin yatırımcı, şirket, şehir, eyalet ve bölgelerin çevresel etkilerini yönetmelerini sağlamak için bir global saydamlık sistemini yürüten kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne katılma sürecini de ele alıyor. Chiesi, yönetim düzeyinde karbon nötrlük stratejisini benimsemesi ve iklim konularında koordineli eylemler alması sayesinde genel alanda B puanı alırken, iklim değişikliği konularının yönetimi alanında ise karbon nötrlük stratejisini küresel düzeyde ele almak üzere gösterdiği çabaya karşılık olarak A derecesi ile ödüllendirildi.

Chiesi Ortak Değer ve Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Paola Chiesi konuyla ilgili olarak şunları ekledi: “2021 yılında, devam etmekte olan COVID-19 salgını ve bu salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine karşı önlem alırken sürdürülebilirlik hedefimize doğru yol alarak ve her bir bireyin, departmanın ve bağlı şirketin üstün çabası sayesinde hastalarımıza yüksek kalitede bakım sağlayıp karşımıza çıkacak tüm engellerle yüzleşecek güce eriştik.”

Yerel topluluklar ve çalışanları için bir fark yaratmak

Chiesi, bağlı olduğu topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhüdü doğrultusunda birçok önemli başarıya imza attı. 2021 yılında Chiesi, sponsorluklar ve Harici Klinik Bilimsel Test ve Çalışmalar gibi toplumsal amaç güden yardımlar aracılığıyla, 10,3 milyon Euro değerin üzerinde ilaç bağışını da içeren, toplam 22 milyon Euro değerinde bağış veya diğer katkılarda bulundu.

Son olarak Chiesi, çalışanları ve insanlarla ilgili çeşitli alanlarda ilerleme kaydetmeye de devam etti. 2021 yılında, Chiesi Global Nadir Hastalıklar (+yüzde 41,6) ve çalışan sayısının yüzde 20 arttığı Chiesi China’nın genişlemesi sayesinde iş gücünü yüzde 3 artırdı. Çalışan sayısının yüzde 54’ünü kadınlar oluşturuyor. Ar-Ge çalışanlarının yüzde 66’sını kadınlar oluşturuyor. Chiesi çalışanları toplamda 300.157 saatten fazla eğitim tamamladı, bu da kişi başı alınan ortalama eğitim süresinin 48,8 saat olması demektir. Bu durum, 2020 yılından 2021 yılına kadar kişi başına düşen ortalama eğitim saatlerinde yüzde 0,9’luk genel bir artışı yansıtıyor.

Referans:

  1. SOLUNUM, neonatolojiden yetişkin hastalıklarının tedavisine kadar solunum alanına özel hizmetleri ve terapötik çözümleri temsil ederken; NADİR, nadir ve ultra nadir hastalıklara yakalanan hastaların tedavisi üzerine odaklanıyor; BAKIM ise özel bakım ve hastanın kendi kendine ilaç kullanımı kapsamındaki ürünleri ve hizmetleri bir araya getiriyor.
  2. Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi, 2020 AB Endüstriyel Ar-Ge Puan Tablosu.

Önceki

Menarini Türkiye’nin “Kalbinizden Geçenler” Podcast Projesine Ödül

Sonraki

“Benim Adım İnsan” Projesi Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Gümüş Ödül’ün Sahibi Oldu

Öne Çıkanlar